Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Вписан ъгъл
Kлас 8. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Графично решаване на линейно уравнение
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел уравнения, функции
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Четириъгълна призма с максимален обем (изрязана от кръг)
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 2 ч.
Раздел тела, функции, приложни
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Петър Кендеров, Тони Чехларова

Заглавие Призма с максимален обем (изрязана от кръг)
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 2 ч.
Раздел уравнения, фигури, функции, приложни
Бележки
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Петър Кендеров, Тони Чехларова

Заглавие Четириъгълник, вписан в окръжност - 1
Kлас 8. клас
Продължителност 2 ч.
Раздел фигури
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Движение по различни терени или решение на TM1705
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 2 ч.
Раздел уравнения, неравенства, функции, приложни, състезания
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Петър Кендеров

Заглавие Окомер: успоредност
Kлас 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, занимателни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Окомер: перпендикулярност
Kлас 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, занимателни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Окомер: обикновени дроби 1
Kлас 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, фигури, занимателни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Окомер: обикновени дроби 2
Kлас 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, изрази, фигури, занимателни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Окомер: обикновени дроби 3
Kлас 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, изрази, фигури, занимателни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Видове триъгълници според ъглите
Kлас 3. клас, 4. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие ИГРИ С ГРАФИКА НА ЛИНЕЙНА ФУНКЦИЯ
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции, занимателни
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Питагоровата теорема 1
Kлас 6. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел изрази, фигури
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие ГРАФИЧНО РЕШАВАНЕ НА СИСТЕМИ ЛИНЕЙНИ УРАВНЕНИЯ С ДВЕ НЕИЗВЕСТНИ
Kлас
Продължителност 1 ч.
Раздел уравнения, функции
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Графично решаване на квадратно уравнение
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, функции
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Игра 1 с графика на квадратна функция
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел уравнения, функции, занимателни, състезания
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Игра със синусоида
Kлас 10. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции, занимателни
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Игра с косинусоида
Kлас 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел уравнения, функции, занимателни
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Игра с тангенсоида
Kлас 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел уравнения, функции, занимателни, състезания
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Игра с център на централна симетрия
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, занимателни, състезания
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Игра централна симетрия
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел преобразувания, занимателни, състезания
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Игра с център на ротация
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, занимателни, състезания
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Игра с ъгъл на ротация
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, занимателни, състезания
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Игра с ротация
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, състезания
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Игра с вектор на транслация
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, занимателни, състезания
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Игра с транслация
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, занимателни, състезания
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Игра с ос на осева симетрия
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, занимателни, състезания
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Игра с осева симетрия
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, занимателни, състезания
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Игра 2 с графика на квадратна функция
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции, занимателни, състезания
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Игра 3 с графика на квадратна функция
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции, занимателни, състезания
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Златно сечение
Kлас 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел изрази, фигури, занимателни
Бележки
Спонсор Национална програма ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Златен правоъгълник
Kлас 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел изрази, фигури
Бележки
Спонсор Национална програма ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Спирала в златен правоъгълник
Kлас 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел изрази, фигури, занимателни
Бележки
Спонсор Национална програма ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Четириъгълник, вписан в окръжност - 2
Kлас 8. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Кирил Банков

Заглавие Сангаку
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел изрази, уравнения, фигури
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Йордан Табов

Заглавие Полиомино в числова таблица
Kлас 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас
Продължителност 2 ч.
Раздел числа, изрази, уравнения, занимателни
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Квадратна функция от вида `f(x)=a(x-q)^2+p`
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 2 ч.
Раздел функции
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Мария Браухле

Заглавие Задача на Наполеон
Kлас 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ПОСТРОЕНИЯ
Kлас 7. клас, 8. клас, 9. клас
Продължителност 2 ч.
Раздел фигури
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Младен Вълков

Заглавие Квадратни числа 1
Kлас 4. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, изрази, фигури, занимателни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Квадратни числа 2
Kлас 7. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, изрази, фигури, занимателни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Правоъгълни числа
Kлас 4. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, изрази, фигури, занимателни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Фигурни числа 1
Kлас 4. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, изрази, фигури, занимателни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Фигурни числа 2
Kлас 7. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, изрази, фигури, занимателни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Окомер: половинка
Kлас 3. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, фигури
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Окомер: третинка
Kлас 3. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, фигури
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Окомер: четвъртинка
Kлас 3. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, фигури
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Видове триъгълници според страните
Kлас 2. клас, 3. клас, 4. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Окомер: разстояние между точки 2
Kлас 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, фигури, занимателни
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Окомер: перпендикулярни отсечки
Kлас 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Оомер: успоредни отсечки
Kлас 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, занимателни
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Окомер: разстояние между точки
Kлас 1. клас, 2. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, фигури, занимателни
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Окомер: разстояние между прави
Kлас 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, занимателни
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Окомер: разстояние от точка до права
Kлас 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, занимателни
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Теорема на Чева
Kлас 9. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки Теореми на Чева за произволен триъгълник.
Спонсор фондация Еврика
Автор Стелиана Кокинова

Заглавие OБЕМ НА ПРАВ КРЪГОВ ЦИЛИНДЪР - ПРИЛОЖНИ ЗАДАЧИ
Kлас 6. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки Темата предлага приложни задачи от обем на прав кръгов цилиндър
Спонсор БАН по ПМС №347, т. 5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Румяна Ангелова

Заглавие Таблица за умножение 2
Kлас 2. клас, 3. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Таблица за умножение
Kлас 2. клас, 3. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие ОРТОЦЕНТРИЧЕН ТРИЪГЪЛНИК
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Румяна Ангелова

Заглавие Последният ход
Kлас 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел преобразувания, занимателни
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Последният ход 2
Kлас 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел преобразувания, занимателни
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

 

 

Заглавие Показателни функции с различни основи
Kлас 10. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Стелиана Кокинова

Заглавие Сито на Ератостен
Kлас 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки Алгоритъм за намиране на прости числа
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Монка Коцева

Заглавие Технологиите на древните народи
Kлас 2. клас, 3. клас, 4. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, занимателни
Бележки Запознаване с древното сметало (абак), което е използвано с малки различия от много древни народи
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Монка Коцева

Заглавие Умножение по японски
Kлас 2. клас, 3. клас, 4. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, занимателни
Бележки Интересен, необичаен метод, който ни дава визуална представа за извършваните действия. За разлика традиционният метод за умножение, който включва голям брой аритметични операции само в ума, този начин на умножение помага не само бързо и ефективно да се извършва умножение на двуцифрени и трицифрени числа без калкулатор, но също така помага за опoзнаване на самите действия и свойствaта на числата.Обогатяване на изучаваните математически знания, като се показват алтернативни възможности за извършване на основните действия в математиката. Развиване на наблюдателност, концентрация на мисленето, устойчивост на вниманието, паметта
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Монка Коцева

Заглавие Синусова теорема
Kлас 10. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки Въвеждане на синусова теорема в 10 клас и основни задачи свързани с нея. За динамичните файлове са необходими Java и/или GeoGebra.
Спонсор Фондация Еврика. Асоциация на индустриалния капитал в България.
Автор Динко Цвятков

Заглавие Графика на функция
Kлас 9. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Графика на линейна функция
Kлас 9. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции
Бележки
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Графика на квадратна функция
Kлас 9. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Лице на фрактала Снежинката на Кох
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, функции, приложни, занимателни
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Обиколка на фрактала Снежинката на Кох
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, функции, занимателни, състезания
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Паркетиране с фрактала Снежинката на Кох
Kлас 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, функции, приложни, занимателни
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Дискретен модел на растеж на популация
Kлас 11. клас, 12. клас
Продължителност 2 ч.
Раздел уравнения, фигури, функции, приложни
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Нели Димитрова

Заглавие Конус с максимален обем и фиксирана образувателна
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 2 ч.
Раздел фигури, функции, приложни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Петър Кендеров

Заглавие Кофа с максимален обем
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 2 ч.
Раздел фигури, функции, приложни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Петър Кендеров

Заглавие Фунийка за сладолед с максимален обем
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас
Продължителност 2 ч.
Раздел уравнения, функции, приложни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Петър Кендеров

Заглавие Най-добър ъгъл на наблюдение
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, приложни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Петър Кендеров

Заглавие Пеперуда 4
Kлас 1. клас, 2. клас, 3. клас, 4. клас, Предучилищна
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, занимателни
Бележки
Спонсор Образование с наука 3 на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Най-добър ъгъл на наблюдение 2
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, приложни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Петър Кендеров

Заглавие Взаимно разположение на графики на линейни функции.
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел уравнения, функции
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Перпендикулярни прави
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел уравнения, фигури, функции
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Графика на квадратната функция y = ax²
Kлас 9. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Toni Chehlarova

Заглавие Графика на квадратна функция 2
Kлас 9. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Toni Chehlarova

Заглавие Елементарни построения
Kлас 7. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Елементарни и основни построения - създаване на бутон
Kлас 7. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Toni Chehlarova

Заглавие Геометрично домино 1
Kлас 2. клас, 3. клас, 4. клас, 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, занимателни
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие формуляр
Kлас 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Преброяване (или Оп арт)
Kлас 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас, 7. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел изрази, фигури, занимателни
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Сянка
Kлас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Геоборд 1
Kлас 5. клас, 6. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Изометричен геоборд
Kлас 5. клас, 6. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Задача за взаимно преследване (на три лъва)
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции, преобразувания
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Петър Кендеров

Заглавие Домино Обикновени дроби
Kлас 5. клас, 6. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, фигури, занимателни, състезания
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Сянка 2
Kлас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, приложни
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие С един замах
Kлас 4. клас, 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие С един замах (2)
Kлас 3. клас, 4. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Сравняване на числата до 10
Kлас 1. клас, Предучилищна
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, неравенства, занимателни
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Видове триъгълници според страните (2)
Kлас 2. клас, 3. клас, 4. клас, 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Формуляр - развий окомера с ъгли
Kлас 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Формуляр - развий окомера с дроби
Kлас 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, фигури
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Окомер: ъгли
Kлас 3. клас, 4. клас, 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Взаимно разположение на две движещи се точки
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции, преобразувания
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Петър Кендеров

Заглавие Числа на Каталан.
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции, приложни
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Петър Кендеров

Заглавие Кога центърът на тежестта на съд с течност е най-ниско. Част I
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции, преобразувания, приложни
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Кирил Банков, Петър Кендеров

Заглавие Кога центърът на тежестта на съд с течност е най-ниско. Част II
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции, приложни
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Кирил Банков, Петър Кендеров

Заглавие Хамали пренасят диван
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел уравнения, функции, приложни
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Албена Василева, Петър Кендеров

Заглавие Хищник преследва жертва
Kлас 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции, преобразувания, приложни
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Петър Кендеров

Заглавие Геометрични места на точки
Kлас 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел уравнения, преобразувания
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Петър Кендеров

Заглавие Обикновени дроби и пентамино
Kлас 5. клас, 6. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Умножение с 1
Kлас 2. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Умножение с 2
Kлас 2. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Умножение с 3
Kлас 2. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Умножение с 4
Kлас 2. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Умножение с 5
Kлас 2. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Умножение с 6
Kлас 2. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Умножение със 7
Kлас 2. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Умножение с 8
Kлас 2. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Умножение с 9
Kлас 2. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Умножение с 10
Kлас 2. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Множители до 10
Kлас 2. клас, 3. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Множители до 5
Kлас 2. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Множители до 7
Kлас 2. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Google формуляр: Сравняване
Kлас 4. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, неравенства, фигури
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Google формуляр: Половинка, третинка ...
Kлас 3. клас, 4. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Височина на триъгълник 2
Kлас 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Златни правоъгълници в икосаедъра
Kлас 9. клас, 10. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, изрази, уравнения, фигури, занимателни
Бележки
Спонсор Национална програма ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Додекаедър и златен правоъгълник
Kлас 9. клас, 10. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел уравнения, фигури, занимателни
Бележки
Спонсор Национална програма ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Златни триъгълници
Kлас 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, уравнения, фигури, занимателни
Бележки
Спонсор Национална програма ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Пентаграм и златни триъгълници
Kлас 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, изрази, уравнения, фигури, занимателни
Бележки
Спонсор ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Златно сечение - инструменти
Kлас 6. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, изрази, фигури, занимателни
Бележки
Спонсор Национална програма ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Построяване на златен правоъгълник
Kлас 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки
Спонсор Национална програма ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Свойства на златното сечение
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, изрази, уравнения, фигури, занимателни
Бележки
Спонсор Национална програма ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Изследване чрез оцветяване 1
Kлас 1. клас, 2. клас, 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас, Предучилищна
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, фигури, занимателни
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Конус с максимален обем при зададена околна повърхнина
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 2 ч.
Раздел уравнения, фигури, функции, приложни, състезания
Бележки
Спонсор ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова, Петър Кендеров

Заглавие Конус с минимална околна повърхнина при зададен обем.
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел уравнения, фигури, тела, функции, приложни, състезания
Бележки
Спонсор ИКТ в НОС
Автор Петър Кендеров, Тони Чехларова

Заглавие 1. Колко са възможностите?
Kлас Предучилищна
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, занимателни, състезания
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

 

Заглавие 2. Колко са възможностите?
Kлас Предучилищна
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, занимателни, състезания
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие 3. Колко са възможностите?
Kлас Предучилищна
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, занимателни, състезания
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Открий разликите 1
Kлас Предучилищна
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, занимателни
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Открий разликите 2
Kлас 1. клас, 2. клас, 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, Предучилищна
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, занимателни
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Открий разликите 3
Kлас 1. клас, 2. клас, 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас, 7. клас, Предучилищна
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, занимателни
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Развивки на правилна пирамида
Kлас 6. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Развивки на неправилна пирамида
Kлас 6. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Златен ромб
Kлас 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, занимателни
Бележки
Спонсор Национална програма ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Златна елипса
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, занимателни
Бележки
Спонсор Национална програма ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Златно сечение в геометрични фигури
Kлас 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел изрази, уравнения, фигури
Бележки
Спонсор Национална програма ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Окомер със златен правоъгълник
Kлас 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки
Спонсор Национална програма ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Холограмна правилна пресечена четириъгълна пирамида
Kлас 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, тела, преобразувания, приложни
Бележки
Спонсор ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Изображения за холограмна пирамида
Kлас 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, тела, функции, преобразувания, приложни
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Развивка на правилна пресечена пирамида
Kлас 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Домино Оси на симетрия 2
Kлас 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, занимателни
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова, Неда Чехларова

Заглавие Куб
Kлас 4. клас, 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки
Спонсор ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Правоъгълен паралелепипед
Kлас 4. клас, 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки
Спонсор ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Конус
Kлас 4. клас, 6. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки
Спонсор ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Пирамида с равни ръбове
Kлас 5. клас, 6. клас, 7. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на БАН и МОН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Пирамида с равни ръбове 2
Kлас 5. клас, 6. клас, 7. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Неравенство между страните на триъгълника
Kлас 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас, 7. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Пирамида с равни ръбове 3
Kлас 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела, приложни
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Пирамида с равни ръбове - 5
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела, приложни
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Пирамида с равни ръбове - 4
Kлас 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела, приложни
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Пирамида с равни ръбове - 6
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела, приложни
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Кубокаедър
Kлас 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки STEAM
Спонсор ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова, Койя Чехларова

Заглавие Развивка на кубокаедър
Kлас 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки
Спонсор ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Успоредно сечение на пирамида
Kлас 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки
Спонсор Образование с наука
Автор Тони Чехларова

Заглавие успоредно сечение на призма
Kлас 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Успоредно сечение на конус
Kлас 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки
Спонсор ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Успоредно сечение на цилиндър
Kлас 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки
Спонсор ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Осно сечение на конус
Kлас 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки
Спонсор ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Осно сечение на цилиндър
Kлас 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки
Спонсор ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Диагонално сечение на пирамида
Kлас 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки
Спонсор Образование с наука
Автор Тони Чехларова

Заглавие Конични сечения 1
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел уравнения, фигури, тела, функции
Бележки
Спонсор ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Конични сечения 2
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел уравнения, фигури, тела
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Елипса
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Елипса 2
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел уравнения, фигури
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Вектори
Kлас 8. клас, 11. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Сбор на вектори
Kлас 8. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Сбор на вектори 3D
Kлас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Произведение на вектор с число
Kлас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Произведение на вектор с число 3D
Kлас 11. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела, функции
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Скаларно произведение на два вектора
Kлас 11. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел изрази, фигури
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Векторно произведение
Kлас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Вектори 3D
Kлас 11. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, тела
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Окръжност
Kлас 11. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Хипербола
Kлас 11. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, функции
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Парабола
Kлас 11. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, функции
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Сечение на куб
Kлас 11. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Сечение на куб 2
Kлас 11. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Сечение на пирамида 2
Kлас 11. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки
Спонсор Образование с наука
Автор Тони Чехларова

 

Заглавие Игра Вертикална ос на симетрия върху правоъгълна дъска (без ограничение на времето)
Kлас 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, тела, състезания
Бележки
Спонсор ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова, Младен Вълков

Заглавие Игра Вертикална ос на симетрия върху правоъгълна дъска (с ограничение на времето)
Kлас 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, занимателни, състезания
Бележки
Спонсор ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова, Младен Вълков

Заглавие 360 градуса - задачи от ДГ
Kлас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, тела, преобразувания, приложни
Бележки
Спонсор ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова, Койя Чехларова

Заглавие 360 градуса - задачи
Kлас 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, тела, приложни
Бележки
Спонсор ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова, Неда Чехларова

Заглавие Симетрии в квадрат 2
Kлас 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, занимателни, състезания
Бележки
Спонсор Национална програма ИКТ в НОС
Автор Toni Chehlarova

Заглавие „Изворът на живота“ в Епископската базилика на Филипопол
Kлас 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, приложни
Бележки STEAM
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Райската градина в Епископската базилика на Филипопол
Kлас 4. клас, 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, приложни
Бележки STEAM
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Изследвания с мозайки от Епископската базилика на Филипопол
Kлас 4. клас, 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, приложни
Бележки STEAM
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Соларни кръгове в Епископската базилика на Филипопол
Kлас 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, приложни
Бележки STEAM
Спонсор Национална програма ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Птиците в Епископската базилика на Филипопол
Kлас 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, приложни
Бележки STEAM
Спонсор Национална програма ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Спирали в Епископската базилика на Филипопол
Kлас 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, занимателни
Бележки STEAM
Спонсор Национална програма ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Мозайка в Епископската базилика на Филипопол - 2
Kлас 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, занимателни
Бележки STEAM
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Мозайка в Епископската базилика на Филипопол - 1
Kлас 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, занимателни
Бележки STEAM
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Четириъгълна антипризма с равни ръбове
Kлас 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки STEAM
Спонсор ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова, Койя Чехларова

Заглавие СОЛАРНИ СИМВОЛИ В ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА НА ФИЛИПОПОЛ - 2
Kлас 1. клас, 2. клас, 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, приложни
Бележки
Спонсор Образование с наука 3
Автор Тони Чехларова

Заглавие СОЛАРНИ СИМВОЛИ В ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА НА ФИЛИПОПОЛ - 3
Kлас 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, фигури, преобразувания, занимателни, състезания
Бележки
Спонсор Образование с наука 3
Автор Тони Чехларова

Заглавие Звездeн многоъгълник {4р,k}
Kлас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Звездeн многоъгълник {7,k}
Kлас 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, занимателни, състезания
Бележки
Спонсор ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова, Петър Кендеров

 

 

Заглавие Звездeн многоъгълник {3р,k}
Kлас 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, фигури, занимателни, състезания
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Звездeн многоъгълник {14,k}
Kлас 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас, Предучилищна
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, фигури, комбинаторика, състезания
Бележки
Спонсор ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова, Петър Кендеров

Заглавие Сравняване (мащаб)
Kлас 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, фигури, приложни
Бележки
Спонсор ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Окомер - дължини
Kлас 4. клас, 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, фигури, приложни
Бележки
Спонсор ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова, Койя Чехларова

Заглавие Елха
Kлас 1. клас, 2. клас, 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела, преобразувания, приложни, занимателни
Бележки
Спонсор Образование с наука на МОН и БАН
Автор Toni Chehlarova

Заглавие Елха 2
Kлас 1. клас, 2. клас, 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела, преобразувания, приложни, занимателни
Бележки
Спонсор Образование с наука
Автор Toni Chehlarova

Заглавие Елха 3
Kлас 1. клас, 2. клас, 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, тела, преобразувания, приложни, занимателни
Бележки
Спонсор Образование с наука на МОН и БАН
Автор Toni Chehlarova

Заглавие Билярд (с един борд)
Kлас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Билярд (с един борд) 2
Kлас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Билярд (един борд) 3
Kлас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Билярд (директен удар)
Kлас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Билярд - топка бияч
Kлас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие π
Kлас 1. клас, 2. клас, 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, функции, приложни, занимателни
Бележки
Спонсор
Автор Toni Chehlarova

Заглавие Слънчеви символи
Kлас 1. клас, 2. клас, 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, приложни
Бележки
Спонсор Образование с наука 3
Автор Тони Чехларова

<

Заглавие Осева симетрия 1
Kлас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Симетрии 2
Kлас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Пеперуда 1
Kлас 1. клас, 2. клас, 3. клас, 4. клас, Предучилищна
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, занимателни
Бележки
Спонсор Образование с наука 3 на БАН и МОН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Пеперуда 2
Kлас 1. клас, 2. клас, 3. клас, 4. клас, Предучилищна
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, занимателни
Бележки
Спонсор Образование с наука 3 на БАН и МОН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Пеперуда 3
Kлас 1. клас, 2. клас, 3. клас, 4. клас, Предучилищна
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, занимателни
Бележки
Спонсор Образование с наука 3 на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Пеперуди 6
Kлас 1. клас, 2. клас, 3. клас, 4. клас, Предучилищна
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор Образование с наука 3 на БАН и МОН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Съответствия 1
Kлас 1. клас, Предучилищна
Продължителност 1 ч.
Раздел числа
Бележки
Спонсор Образование с наука
Автор Тони Чехларова

Заглавие 1
Kлас 1. клас, Предучилищна
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, функции
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие 3
Kлас 1. клас, Предучилищна
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, фигури, функции
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие 4
Kлас 1. клас, Предучилищна
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, фигури, функции
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие 6
Kлас 1. клас, Предучилищна
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, фигури, функции
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие 7
Kлас 1. клас, Предучилищна
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, фигури, функции
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие 9
Kлас 1. клас, Предучилищна
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, фигури, функции
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Зрително внимание
Kлас 1. клас, Предучилищна
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки
Спонсор Образование с наука
Автор Тони Чехларова

Заглавие 10
Kлас 1. клас, Предучилищна
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, фигури, функции
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Зрително внимание 2
Kлас 1. клас, Предучилищна
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки
Спонсор Образование с наука
Автор Тони Чехларова

Заглавие Зрително внимание 3
Kлас 1. клас, Предучилищна
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки
Спонсор Образование с наука
Автор Тони Чехларова

Заглавие Без пресичане
Kлас 1. клас, 2. клас, Предучилищна
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, занимателни
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Блатно кокиче и нивалин
Kлас 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, изрази, уравнения, неравенства, приложни
Бележки
Спонсор Образование с наука
Автор Тони Чехларова, Неда Чехларова, Койя Чехларова

Заглавие Чистачка на шестоъгълно стъкло, закрепена в среда на страна
Kлас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Чистачка на кръгло огледало
Kлас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова


1Създаване на динамични геометрични конструкции като композиционни средства в живописта и фотографията
2Откриване на геометрични закономерности като игра на динамични изследвания
3Активни методи в обучението по математика, информатика и ИТ
4Добри практики в образованието по математика и ИТ за развиване на ключови компетентности
5НАЙ-ГОЛЯМО, НАЙ-МАЛКО, СБОР, ПРОИЗВЕДЕНИЕ
6БРОЕНЕ С ЕДНАКВОСТИ
Математика и компютърно моделиране в изследователски стил чрез блоково програмиране
Математика и компютърно моделиране в изследователски стил чрез блоково програмиране
Увод в блоковото програмиране чрез Snap!
Тема 1. Костенурката рисува
Тема 2. Основни думи от речника на костенурката
Тема 3. Костенурката тъче цветен килим
Тема 4. Всичко се повтаря
Тема 5. Костенурката учи нови думи
Тема 6. Костенурката поумнява
Тема 7. КОСТЕНУРКА РИСУВА
Тема 8: Костенурката гостува на Пауна