Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство
Тони Чехларова
ИМИ-БАН
Секция “Образование по математика и информатика”
www.math.bas.bg/omi/toni/
Петър Кендеров
ИМИ-БАН
Секция “Изследване на операциите”
Евгения Сендова
ИМИ-БАН
Секция “Образование по математика и информатика”
Георги Гачев
ИМИ-БАН
Секция “Образование по математика и информатика”
Монка Коцева
Лаборатория по телематика-БАН
Докторант към Секция “Образование по математика и информатика”