Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Окомер: разстояние между прави
Kлас 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, занимателни
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

 

Окомер: разстояние между успоредни прави

 

Задача 1. Преценете разстоянието между успоредните прави. Зелената отсечка е единична.

Преместете точки за следващ пример.

ggb

Задача 2. Преценете разстоянието между успоредните прави. Зелената отсечка е единична.

Обновете с бутона за следващ пример

Задача 3. Преценете разстоянието между успоредните прави.  Зелената отсечка е единична.

Преместете точки за следващ пример.

 

Задача 4. Преценете разстоянието между успоредните прави.  Зелената отсечка е единична.

Обновете с бутона за следващ пример