Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Видове триъгълници според страните
Kлас 2. клас, 3. клас, 4. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Видове триъгълници според страните

 

Задача 1. Между построените долу триъгълници:
Има ли триъгълник, на който поне две от страните са с равни дължини?
Има ли триъгълник, на който и трите страни са с равни дължини?
 Има ли триъгълник, на който трите страни са с различни дължини?

 

 

 

 

Задача  2. Какъв е видът на триъгълника според страните?

 

Използвай плъзгачите за получаване на следващ триъгълник.

 

Задача 3. Наблюдавай равнбедрен и равностранен триъгълник.

 

С върховете променяй триъгълниците. Вярно ли е, че равностранният триъгълник е равнобедрен?

 

Задача 4. Определи вида на триъгълниците според страните. С преместване на върхове получи три еднакви равнобедрени триъгълници.