Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Видове триъгълници според ъглите
Kлас 3. клас, 4. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

ВИДОВЕ ТРИЪГЪЛНИЦИ СПОРЕД ЪГЛИТЕ

 

Задача 1.  Знаеш, че ъглите биват остри, прави и тъпи.
   Провери ъглите на начертаните триъгълници и попълни таблицата.

 

 

Триъгълниците според ъглите се разделят на три вида.

 

 

Задача  2. Какъв е видът на триъгълника според ъглите?

 

Използвай плъзгачите за получаване на следващ триъгълник.

 

 

 

Задача 3. Получи:
·        остроъгълен триъгълник, два от ъглите на който са 65º и 60º;
·        правоъгълен триъгълник с прав ъгъл при върха В;
·        тъпоъгълен триъгълник с тъп ъгъл при върха C.

             

Задача 4. Какъв е видът според ъглите на равнобедрен триъгълник с ъгъл между бедрата:
а) 75º б) 120º в) 90º г) 30º  д) 60º ?

 

Задача 5.  Какъв е видът според ъглите на равнобедрен триъгълник с ъгъл при основата:
а) 75º б) 30º в) 45º г) 60º ?
Прецени кой от равнобедрените триъгълници да използваш за помощ или проверка на решението.