Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Окомер: обикновени дроби 3
Kлас 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, изрази, фигури, занимателни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Окомер: обикновени дроби 3

 

Задача 1. Даден е числителят на изобразената обикновена дроб. Прецени "на око" на колко е равен знаменателят й.

ggb

Скрий отговор и помощ и премести плъзгачи за следващ пример.

 

Задача 2. Даден е числителят на изобразената обикновена дроб. Прецени "на око" на колко е равен знаменателят й.

 

Задача 3. Даден е числителят на изобразената обикновена дроб. Прецени "на око" на колко е равен знаменателят й.

 

Задача 4. Даден е числителят на изобразената обикновена дроб. Прецени "на око" на колко е равен знаменателят й.

 

 

видеоматериали

vt83-1.mp4

vt83-2.mp4