Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Окомер: обикновени дроби 2
Kлас 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, изрази, фигури, занимателни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Окомер: обикновени дроби 2

 

Задача 1. Даден е знаменателят на изобразената обикновена дроб. Прецени "на око" на колко е равен числителят й.

ggb

Скрий отговор и помощ и премести плъзгачи за следващ пример.

 

Задача 2. Даден е знаменателят на изобразената обикновена дроб. Прецени "на око" на колко е равен числителят й.

 

Задача 3. Даден е знаменателят на изобразената обикновена дроб. Прецени "на око" на колко е равен числителят й.

 

Задача 4. Даден е знаменателят на изобразената обикновена дроб. Прецени "на око" на колко е равен числителят й.

 

Задача 5. Даден е знаменателят на изобразената обикновена дроб. Прецени "на око" на колко е равен числителят й. Посочи отговора с плъзгача, след което кликни върху бутона за следващ пример. Разполагаш с 10 примера за самопроверка.

Обнови конструкцията за следващ пример.

 

 

видеоматериал

vt82-1.mp4

vt82-2.mp4