Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Окомер: обикновени дроби 1
Kлас 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, фигури, занимателни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Окомер: обикновени дроби 1

 

Задача 1. Прецени "на око" и представи обикновената дроб, като преместваш точка М.

 

ggb

Скрий отговор и помощ и премести плъзгачи за следващ пример.

Задача 2. Прецени "на око" и представи обикновената дроб, като преместваш точка М.

Скрий отговор и помощ и премести плъзгачи за следващ пример.

 

Задача 3. Прецени "на око" и представи обикновената дроб, като преместваш точка М.

Обнови с бутона за следващ пример.

 

Задача 4. Прецени "на око" и представи обикновената дроб, като преместваш точка М.

Обнови с бутона за следващ пример.

 

видеоматериал

vt81-1.mp4

vt81-2.mp4