Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Окомер: четвъртинка
Kлас 3. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, фигури
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Окомер: четвъртинка

 

Задача 1. Отбележи четвъртинка от отсечка с точка.

Скрий отговорите и премести краища на отсечки за следващ пример.

ggb

 

Задача 2. Отбележи четвъртинка на ъгъла със зелената отсечка.

Скрий отговора. За следващ пример променяй ъгъла чрез точките върху раменете му.

ggb

 

Задача 3. Отбележи четвъртинка от отсечка с точка. Провери точността.

Обнови с бутона за следващ пример.

 

Задача 4. Отбележи четвъртинка на ъгъла със зелената отсечка. Провери точността.

Обнови с бутона  за следващ пример.