Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Окомер: третинка
Kлас 3. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, фигури
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Окомер: третинка

 

Задача 1. Отбележи третинка от отсечка с точка.

Скрий отговорите и премести краища на отсечки за следващ пример.

ggb

Задача 2. Отбележи третинка на ъгъла със зелената отсечка.

 

Скрий отговора. За следващ пример променяй ъгъла чрез точките върху раменете му.

ggb

 

Задача 3. Отбележи третинка от отсечка с точка. Провери точността.

 

Обнови с бутона за следващ пример.

 

Задача 4. Отбележи третинка на ъгъла със зелената отсечка. Провери точността.

Обнови с бутона  за следващ пример.