Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Окомер: половинка
Kлас 3. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, фигури
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Окомер: половинка

 

Задача 1. Отбележи половинка от отсечка с помощта на точка.

Скрий отговорите и премести краища на отсечки за нов пример.

ggb

Задача 2. Отбележи половинка от ъгъла със зелената отсечка.

 

Скрий отговора. За нов пример променяй ъгъла чрез точките върху раменете му.

ggb

 

Задача 3. Отбележи половинка от отсечка с точка. Провери точността.

 

Обнови с бутона за нов пример.

 

Задача 4. Отбележи половинка от ъгъла със зелената отсечка. Провери точността.

Обнови с бутона  за нов пример.