Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Фигурни числа 2
Kлас 7. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, изрази, фигури, занимателни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

ФИГУРНИ ЧИСЛА 2

 

 Задача 1.  Запишете с израз n -тото триъгълно число.

ggb

Задача 2.  Като използвате изобразяването на двете квадратни числа долу, открийте връзка между квадратно и две триъгълни числа.

                      

 

ggb

Задача 3.   Древногръцкият учен Диофант намерил проста връзка между триъгълните  числа Т и квадратните  К:8Т+1=К.
 Ето едно нагледно представяне с фигура на тази връзка.
Направете онагледяване на тази връзка за квадратните числа: 25; 49; 100; 121.

 

ggb

 Задача 4.  Запишете с израз n -то шестоъгълно число.

ggb

 

 Задача 5.  Може да се запише с израз n - тото k - ъгълно число.

 

към задача 2. От фигурите може да запишем  

6 + 10 = 16   и    10 + 15 = 25

Докажете, че сумата на две последователни триъгълни числа е квадратно число.