Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Фигурни числа 1
Kлас 4. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, изрази, фигури, занимателни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

ФИГУРНИ ЧИСЛА

 

В древността изучавали числа с интересни закономерности, изобразявали ги с фигури и ги назовавали с имена.

 

Задача 1.  Използвайте фигурата и запишете в тетрадките си първите 15 триъгълни числа.

ggb

Изобразете ги последователно и в тетрадката си. Открийте закономерност за получаването им.

Използвайте закономерността на получаване и запишете 20-тото и 100 -то триъгълно число.

Не забравяйте идеята на Гаус за рационално събиране в случаи като тези.

 

Задача 2.  Използвайте фигурата и запишете в тетрадките си първите 15 шестоъгълни числа.

   

ggb

Открийте закономерност за получаването им.   Има ли шестоъгълни числа, които са и триъгълни числа?

 

Задача 3.  Разгледайте и други фигурни числа. Търсете закономерности.

 

3D принтиране

73_3a_Фигурни числа.stl   

73_3b_Фигурни числа.stl

73_3c_Фигурни числа.stl

73_6a_Фигурни числа.stl

73_6b_Фигурни числа.stl