Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Правоъгълни числа
Kлас 4. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, изрази, фигури, занимателни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

ПРАВОЪГЪЛНИ ЧИСЛА

 

Задача 1.  Използвайте динамичната фигура и запишете първите 10 числа, които отговарят на фигурите. Изобразете ги последователно и в тетрадката си. Открийте две закономерности за получаването им - от предходното число и чрез броя на точките в двете направления.

Използвайте закономерност на получаване и запишете 20-тото число от тази редица.

      ggb        

Питагорейците са представяли някои числа като правоъгълници и са ги наричали правоъгълни числа.

Например числото 6 са представяли така:

 

 

Задача 2. Търсете закономерности. Запишете 20-тото правоъгълно число от тази група.

ggb

 

Задача 3.   Търсете закономерности. Запишете 20-тото правоъгълно число от тази група.

ggb

 

Задача 4.  Търсете закономерности. Запишете 20-тото правоъгълно число от тази група.

 

ggb

 

Задача 5.  Питагорейците не са считали за правоъгълно число като 7, защото точките могат да се разположат само в една линия. Запишете три числа, които не са правоъгълни.

 

Задача 6.  Представете по няколко начина с фигура като правоъгълно число: а) 12; б) 24; в) 28.

 

 

видеоматериал

vt72-1.mp4

vt72-2.mp4

vt72-3.mp4