Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Квадратни числа 2
Kлас 7. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, изрази, фигури, занимателни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Квадратни числа 2

 

 1, 4, 9, 16, 25,  ..., 81, 100, 121, 144, ... е редицата на квадратните числа.

Запишете квадратните числа от горния ред със степени.

 

Задача 1.  Запишете в тетрадките си с формула получаването на квадратно число от предходното.
               

ggb

Започнете с първите няколко числа, за да откриете общия запис за n - тото квадратно число.

Задача 2. Запишете в тетрадките си с формула получаването на квадратно число като сбор на последователни нечетни числа. 

ggb

 

Задача 3.  Разкрийте връзката между квадратните числа и формула за съкратено събиране.