Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Полиомино в числова таблица
Kлас 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас
Продължителност 2 ч.
Раздел числа, изрази, уравнения, занимателни
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

 

 

Задача 1. Поставете зеленото домино върху числовата таблица така, че сборът на двете числа, които покрива, да е равен на: а) 14; б) 15; в) 36; г) 37; д) 38; е) 39; ж) 40; з) 41; и) 51; к) 61; л) 71.

ggb

Как по редове се получава всяко число (без първото), от предходното?

Как по стълбове се получава всяко число (без първото), от предходното?

На числото x , което не е в последната колона, кое е следващото в реда?

На числото x , което не е в последния ред, кое е следващото в колоната?

Запишете две съседни числа от таблицата, едното от които е означено с x. Какви ограничения трябва да поставите?

Кои са съседните числа на 75, на 71, на 91?

Ако доминото покрива точно две квадратчета, кой е най-малкият сбор, който може да покрие? А най-големият?

Направете хипотеза, свързана с покриване на сбор, който е нечетно число.

Направете хипотеза, свързана с покриване на сбор, който е четно число.

Посочете числата, които не могат да бъдат сбор при покриване с доминото в тази таблица.

Обяснете какво илюстрира схемата.

 

 

 

Задача 2. Поставете червеното и жълто триомино върху числовата таблица така, че сборът на трите числа, които покрива всяко от тях, да е равен на: а) 45; б) 75; в) 165; г) 48; д) 46. 

 

 

ggb

Решения можете да разгледате тук

 

Задача 3. С червения правоъгълник са покрити три квадратчета от числовата таблица. Ако едното покрито число е 35, сборът на трите покрити числа може да е: 

Можете да посочите повече от един отговор

  • 75
  • 85
  • 95
  • 102
  • 105
  • 108
  • 135
  • 165