Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Четириъгълник, вписан в окръжност - 2
Kлас 8. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Кирил Банков

 

Задача 1.  Даден е равнобедрен трапец ABCD, в който O е центърът на описаната окръжност и M е пресечната точка на диагоналите му.  Формулирайте хипотези.

ggb

Помощ

Като променяте трапеца, изследвайте връзката между ъглите BOC и BMC.

 

Докажете, че точките B,CM и O лежат на една окръжност.

 

Задача 2. Даден е остроъгълен триъгълник ABC с височина CH. Нека HM`_|_`AC и HN`_|_`BC .  Изследвайте връзката между ъглите CMN, CHN и ABC. Формулирайте хипотеза. Опитайте се да я докажете.

ggb