Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Блатно кокиче и нивалин
Kлас 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, изрази, уравнения, неравенства, приложни
Бележки
Спонсор Образование с наука
Автор Тони Чехларова, Неда Чехларова, Койя Чехларова

Блатно кокиче и нивалин

 

Задача 1. Долу са показани снимки и видеоматериали от находище на блатно кокиче.

Как изглежда? На какви места расте? Кога цъфти? Кой  в България дава разрешение за събирането му? Как се събира? Как се суши? Как се размножава? Как се използва?

 

Изображенията са направени на 17 март 2023 г. в с. Градина, ообщина Първомай.

Можеш да използваш 360 градусовите изображения.

 

360 градуса 

https://education.tonediko.com/%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%ba%d0%b8%d1%87%d0%b5-2023_1/

 

 

 

 

360 градуса 

https://education.tonediko.com/%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%ba%d0%b8%d1%87%d0%b5-2023_2/

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

след три седмици: на 7 април 2023 г.

 

  

 

 

 

 

 

 

Задача 2. Ботаническото име на рода Leucojum е основано на гръцките думи „leukos“ (бяло) и „ion“ (виолетово), като се има предвид мирис на теменужка. Кометнирайте някои от имената, които се използват за именоването на това растение: „гергьовско кокиче“, „сазово кокиче“, „барско кокиче“, „водно кокиче“, „белоцвет“, „жабешко лале“, „дремавче“, „бяла теменуга“, „ливадско кокиче“, „попкино лале“, „пъстро кокиче“, снежна камбанка, „росна капка“, „сняг цвете камбанка“, „момина сълза нарцис“, „цвете снежна капка“, езерно кокиче (македонски), конски зъб (грузински), белоцветник (руски), пролетна снежинка (немски), снежинки (английски), камбанка нарцис (нидерландски), пролетен сънливец или спящ човек (хърватски), снежна буря (полски), бледула или блед (чешки), сребърна капка вода  (корейски)

 

Задача 3. Проучете размера на находището на блатно кокиче в село Градина, като използвате Регистъра на защитените територии и защитените зони в България.
https://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=447
Какви действия са забранени тази защитена територия?
Направете проучване за друга защитена местност в България, поради наличие на блатно кокиче.

 

Задача 4. Колко естествени находища на блатно кокиче има в България? В колко от тях блатното кокиче съдържа галантамин? За какво се използва лекарството Нивалин? Проучете заслугите на Димитър Пасков за откриването на това лекарство. 

 

Задача 5. Защо е опасно блатното кокиче?

 

Задача 6. Направете компютърен модел на цвета на блатно кокиче.

 

https://cabinet.bg/img/content/151/453_1.ggb

 

https://cabinet.bg/img/content/151/453_2.ggb

 

модел с рисунка с молив

https://cabinet.bg/img/content/151/453_3.ggb

 

Модел с използване на ротация

https://cabinet.bg/img/content/151/453_4.ggb

 

модел с използване на редици 

https://cabinet.bg/img/content/151/453_5.ggb

 

 

 

 

Задача 7. Какво количество сухо вещество се получава след сушене на 1 тон блатно кокиче?  ?
От 1 кг. изсушено блатно кокиче какво количество галантамин може да се получи, ако е набрано от:
  • Находище на блатно кокиче в землището на село Осмар, област Шумен
  • Находище на блатно кокиче в землището на село Градина, област Пловдивска
  • Находище на блатно кокиче в землище на с. Кошарица, обл. Бургаска?

 

 

Задача 8. Направете компютърен модел на блатно кокиче.

 

видеомателиали

 

   

https://cabinet.bg/content/bg/pages/file/V_453_1.mp4

 


https://cabinet.bg/content/bg/pages/file/V_453_2.mp4
 

 


https://cabinet.bg/content/bg/pages/file/V_453_3.mp4
 

 


https://cabinet.bg/content/bg/pages/file/V_453_4.mp4