Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Игра 3 с графика на квадратна функция
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции, занимателни, състезания
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

 

 

Игра 3.1. Поставете зелената парабола върху лилавата.
С лилавите плъзгачи създайте нов пример. Винаги ли има решение?

ggb

Игра 3.2. С минимален брой промени на параметри поставете параболите една върху друга.
Сменяйте стойностите за следващ пример. Винаги ли има решение?

ggb

 

Игра 3.3. С минимален брой промени на параметри поставете .лилавата парабола върху зелената.
Натиснете бутона за следващ пример.

ggb