Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Игра 2 с графика на квадратна функция
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции, занимателни, състезания
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

 

Игра 2.1. Преместете параболата така, че да мине през зелената точка.
Използвайте плъзгачите-параметри. 
Преместете точката за следващ пример.

ggb

 

Игра 2.2. Преместете параболата така, че да мине през зелената точка.
Дайте подходящи стойности на параметрите.
Преместете точката за следващ пример.

ggb

 

Игра 2.3.  Преместете параболата така, че да мине през зелената точка.
Дайте подходящи стойности на параметрите.
Натиснете бутона за следващ пример.

ggb