Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Игра с ос на осева симетрия
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, занимателни, състезания
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

 

Игра 1. Преместете червената права така, че да е ос на осевата симетрия, при която двата триъгълника са първообраз и образ.
Натиснете бутона за следващ пример.

ggb

 

Игра 2. Преместете червената права така, че да е ос на осевата симетрия, при която двата триъгълника са първообраз и образ.
Натиснете бутона за следващ пример.

ggb

Игра 3. Преместете червената права така, че да е ос на осевата симетрия, при която двете  фигури са първообраз и образ.
Натиснете бутона за следващ пример.

ggb