Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Окомер - дължини
Kлас 4. клас, 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, фигури, приложни
Бележки
Спонсор ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова, Койя Чехларова

Окомер - дължини

 

Задача 1. Коя от снимките е направена с микроскоп?
Направете предположение с какво устройство е направена всяка от останалите снимки.

 

      

 

 

Задача 2. Опишете монумента "Камбаните". Преценете дължините на елементи от монумента "Камбаните". Преценете височината на монумента "Камбаните".

 

видео

https://www.youtube.com/watch?v=zdI87JvOqFE

 

 

https://cabinet.bg/img/content/151/347_1.ggb

 

 

https://cabinet.bg/img/content/151/347_2.ggb