Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Игра с ротация
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, състезания
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Игра 1. Преместете зелената фигура така, че да е образ на лилавата при ротация с център лилавата точка и ъгъл с посочената градусна мярка.
Натиснете бутона за следващ пример.

ggb

 

Игра 2. Преместете зелената фигура така, че да е образ на лилавата при ротация с център лилавата точка и ъгъл с посочената градусна мярка.
Натиснете бутона за следващ пример.

ggb

 

Игра 3. Преместете зелената фигура така, че да е образ на лилавата при ротация с център лилавата точка и ъгъл с посочената градусна мярка.
Натиснете бутона за следващ пример.

ggb

 

Игра 4. Преместете зелената фигура така, че да е образ на лилавата при ротация с център лилавата точка и ъгъл с посочената градусна мярка.
Натиснете бутона за следващ пример.

ggb