Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие „Изворът на живота“ в Епископската базилика на Филипопол
Kлас 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, приложни
Бележки STEAM
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

„Изворът на живота“

в Епископската базилика на Филипопол

 

Филипопол е старо име на град Пловдив. Епископската базилика на Филипопол е разкрита през 1982 г. Официалното ѝ откриване за посетители е на 18.04.2021 г.

 

 

Задача 1. Направете възстановка на мозайката "Изворът на живота".

 

https://cabinet.bg/img/content/151/327_1.ggb

 

Можете да използвате осева симетрия и да прецените къде се нарушава тя.

 

 

https://cabinet.bg/img/content/151/327_2.ggb

 

 

Опишете вариант за построяване на геометричната композиция. Постройте я.

 

Такава мозайка има в двата кораба на Епископската базилика на Филипопол. Снимките долу са от представената на първия етаж  мозайка "Изворът на живота". Виждат се два пласта мозайки от северния кораб на Епископската базилика. За решаване на задачата наблюдаваме горния пласт.

 

http://neda.tonediko.com/bg/2021/05/06/the-bishops-basilica-of-philippopolis-_-4/

 

 

 

https://cabinet.bg/img/content/151/327_4c.ggb

 

 

https://cabinet.bg/img/content/151/327_4d.ggb

 

 

 

Задача 2. Направете тримерен модел на шадравана, от който блика вода.

 

 

https://cabinet.bg/img/content/151/327_7.5a.ggb

 

Здадача 3. Създайте художествено произведение „Изворът на живота“.

 

Здадача 4. Създайте художествено произведение, като използвате построената композиция.

 

 

Задача 5. Създайте модел на геометричната композиция, подходящ за режещ плотер. Използмайте го за апликация върху торбичка от текстил.

 

 

При посещение на Епископската базилика на Филипопол можете да видите модел на възстановка с проектиране върху оригиналната реставрирация, както и виртуална възстановка.

https://www.plovdivmosaics.org/

 

 

 

 

3D принтиране

 

 

 

Chehlarova, T. (2021). The Source of Life” in Bishop’s Basilica of Philippopolis in the Context of STEAM. Математика и информатика, 64, 6, Аз-буки, ISSN:1314–8532, 598-607

 

3D принтиране

Baz_327_1.stl

Baz_327_2.stl

Baz_327_3.stl