Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Игра централна симетрия
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел преобразувания, занимателни, състезания
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

 

Игра 1. Преместете лилавата фигура (чрез червената точка) така, че зелената точка да е център на симетрия, при която двете фигури са първообраз и образ.
Натиснете бутона за нов пример.

ggb

Игра 2. Преместете лилавата фигура (чрез червената точка) така, че зелената точка да е център на симетрия, при която двете фигури са първообраз и образ.
Скрийте отговора и преместете зелената точка и/или зелената фигура за нов пример.

ggb

 

Игра 3.Скицирайте образа на дадената фигура при централна симетрия с център - зелената точка.
Натиснете бутона или обновете аплета за следващ пример.

ggb