Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Игра с център на централна симетрия
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, занимателни, състезания
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

 

Игра 1. Поставете синята точка в центъра на централната симетрия, при която фигурите са първообраз и образ.
Натиснете бутона за следващ пример.

ggb

 

Игра 2. Поставете червената точка в центъра на централната симетрия, при която фигурите са първообраз и образ.
Натиснете бутона за следващ пример.

ggb

 

 

Игра 3. Поставете червената точка в центъра на централната симетрия, при която фигурите са първообраз и образ.
Натиснете бутона за следващ пример.

ggb

 

Игра 4. Поставете синята точка в центъра на централната симетрия, при която фигурите са първообраз и образ.
Скрийте отговора и преместете червената точка за следващ пример.

ggb