Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Игра с тангенсоида
Kлас 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел уравнения, функции, занимателни, състезания
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

 

Игра 1. Поставете синята графика върху червената.
Използвайте сините плъзгачи.
Преместете червения плъзгач за следващ пример.

ggb

 

Игра 2. Поставете синята графика върху червената.
Дайтe подходящи стойности на параметрите.
Преместете червения плъзгач за следващ пример.

ggb

Игра 3. Променете графиката така, че да мине през лилавата точка.
Дайтe подходящи стойности на параметрите.

ggb