Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Неравенство между страните на триъгълника
Kлас 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас, 7. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Неравенство между страните на триъгълника

 

Задача 1. Може ли да се построи триъгълник  с дължини на страните - дадените числа.

 

С плъзгачите получете нов пример.

Формулирайте хипотеза.

https://cabinet.bg/img/content/151/270_1.ggb

 

Задача 2. Може ли да се построи триъгълник с 3, с 4, с 5..., с 12 кибритени клечки?

 

По колко начина?

https://cabinet.bg/img/content/151/270_2.ggb

 

Задача 3. Запишете три числа, които не могат да бъдат дължини на страните на триъгълник.

 

https://cabinet.bg/img/content/151/270_3.ggb