Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Игра с косинусоида
Kлас 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел уравнения, функции, занимателни
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

 

Игра 1. Поставете синята графика върху червената.
Използвайте сините плъзгачи.

 

Преместете червения плъзгач за следващ пример.

ggb

 

Игра 2. Поставете синята графика върху червената.
Дайтe подходящи стойности на параметрите.

 

Преместете червения плъзгач за следващ пример.

ggb

 

Игра 3. Променете графиката така, че да мине през лилавата точка.
Дайтe подходящи стойности на параметрите.

 

 

ggb