Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Златна елипса
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, занимателни
Бележки
Спонсор Национална програма ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Златна елипса

 

Задача 1. Дефинирайте златна елипса по аналогия със златен правоъгълник. Постройте златна елипса

 

https://cabinet.bg/img/content/151/251_1.ggb

 

 

Задача 2. Модифицирайте файла така, че фокусите на златната елипса да са върху ординатната ос.

https://cabinet.bg/img/content/151/251_2.ggb

 

 

Задача 3.Впишете в златния правоъгълник елипса.

 

https://cabinet.bg/img/content/151/251_3.ggb

 

 

https://cabinet.bg/img/content/151/251_4.ggb