Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Златен ромб
Kлас 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, занимателни
Бележки
Спонсор Национална програма ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Златен ромб

 

Ромб, отношението на диагоналите на който е златното сечение, ще наричаме златен ромб.

 

https://cabinet.bg/img/content/151/250_1.ggb

 

Задача 1. Постройте златен ромб, като използвате златен правоъгълник.

 

 

https://cabinet.bg/img/content/151/250_2.ggb

 

Задача 2. Острият ъгъл на златния ромб е равен на  , а тъпият, на  . Намерете:
  • градусната мярка на острия ъгъл на златния ромб
  • градусната мярка на тъпия ъгъл на златния ромб
  • лицето на златен ромб с дължина на страната a