Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Игра 1 с графика на квадратна функция
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел уравнения, функции, занимателни, състезания
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

 

Игра 1.1. Преместете параболата така, че да мине през лилавата точка.
Използвайте плъзгачите-параметри.
Преместете лилавата точка за следващ пример.

ggb

 

Игра 1.2. Преместете параболата така, че да мине през лилавата точка.
Въведете подходящи стойности на параметрите.
Преместете лилавата точка за следващ пример.

ggb

 

Игра 1.3. С минимален брой опити преместете параболата така, че да мине през лилавата точка.
Натиснете бутона за нов пример.

ggb