Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Графично решаване на квадратно уравнение
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, функции
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

 

Задача 1.  Решете графично уравнението  `2 х^2 + 3x - 7 = 0`.

ggb

  • Въведете в командния ред съответната функция `y=2 х^2 + 3x - 7`.
  • Постройте пресечните точки на получената графика с абсцисната ос (ако съществува).
  • Абсцисите на получените точки са решения на уравнението.

Можете да използвате плъзгачите-параметри в следващия файл, за да намерите решението.

ggb

 

 Задача 2.  Решете уравненията. Запишете корените, ако съществуват, с точност до стотните:
а)  `х^2 + 3,2 х + 8 = 0`      б) `5х^2 - 14х + 5 = 0 `       в) `х^2 - 6х + 9 = 0 `       

 

Кога квадратното уравнение няма решение?

Кога квадратното уравнение има две решения?

 

видеоматериали

vt24-1.mp4

vt24-2.mp4