Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие ГРАФИЧНО РЕШАВАНЕ НА СИСТЕМИ ЛИНЕЙНИ УРАВНЕНИЯ С ДВЕ НЕИЗВЕСТНИ
Kлас
Продължителност 1 ч.
Раздел уравнения, функции
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

 

Задача 1.  Решете графично системата    
`|4x-5y=7`
`|x+6y=-3`

ggb

  • Въведете в командния ред едното уравнение на системата.
  • Въведете в командния ред второто уравнение на системата.
  • Постройте пресечната точка на графиките на двете получени графики (ако съществува).
  • Координатите на пресечната точка са наредената двойка, която е решение на уравнението.

 

Можете да използвате плъзгачите-параметри в следващия файл, за да намерите решението.

ggb

 

Задача 2.  Решете графично системите:

`-7x+y = -17`

x-y =4

 

-5x+3=7

-5x+3=-2

 

Кога система от две линейни уравнения с две неизвестни:

  • има точно едно решение
  • няма решение
  • има безброй много решения?
Задача 3.  Запишете две системи линейни уравнения с две неизвестни, чието решение е : 
а) (-3; 1);     б) (-1; -3);     в) (0,2; 0).

ggb

Задача 4.  Запишете система линейни уравнения с две неизвестни, която няма решение.

 

 

видеоматериали

vt23-1.mp4

vt23-2.mp4

vt23-3.mp4