Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Златен правоъгълник
Kлас 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел изрази, фигури
Бележки
Спонсор Национална програма ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Златен правоъгълник

 

Задача 1. Използвайте аналогия със златно сечение и дефинирайте златен правоъгълник.

 

Информация за златното сечение можете да намерите на адрес

https://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&id=220

 

 

Задача 2. С всеки от файловете постройте три златни правоъгълника.

 

https://cabinet.bg/img/content/151/221_1.ggb

 

 

https://cabinet.bg/img/content/151/221_2.ggb

 

 

https://cabinet.bg/img/content/151/221_3.ggb

 

Задача 3. Пребройте златните правоъгълници.

 

 

https://cabinet.bg/img/content/151/221_4.ggb

 

За построяването на златен правоъгълник по "Елементи" на Евклид използвайте адрес

https://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&id=232