Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Задача на Наполеон
Kлас 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Задача на Наполеон

 

Задача 1. Външно на страните на триъгълник са построени равностранни триъгълници. Наблюдавайте и формулирайте хипотеза.

Постройте динамична конструкция и изследвайте.

ggb

Можете да използвате динамичния модел:

ggb

Наблюдавайте дължините на страните на зеления триъгълник.

Опитайте се да я докажете.

 

Задача 2. Вътрешно на страните на триъгълник са построени равностранни триъгълници. Формулирайте хипотеза.

 

 

видеоматериал

vt20-1.mp4