Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Таблица за умножение
Kлас 2. клас, 3. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Таблица за умножение

 

Задача 1. Представете произведението 8x7. Пребройте квадратчетата в зеления правоъгълник. Направете хипотеза.

 

 

Задача 2. Представете с двата правоъгълника произведенията: 3х6  и 6х3; 7х4 и 7х7; 5х6 и 6х5. Направете хипотеза.