Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Четириъгълник, вписан в окръжност - 1
Kлас 8. клас
Продължителност 2 ч.
Раздел фигури
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

 

Четириъгълник, вписан в окръжност - 1

 

Четириъгълник, върховете на който лежат на окръжност, се нарича четириъгълник, вписан в окръжността.

 

Задача 1. Вписан ли е четириъгълникът в окръжността? Защо?

Задача 2. Постройте четириъгълник, вписан в дадената окръжност.

ggb

 

Задача 3. Формулирайте хипотези за свойства, свързани с четириъгълник, вписан в окръжност.

ggb

 

Помощ:

Търсете връзки, свързани с:

  • ъглите на четириъгълника
  • симетралите на страните на четириъгълника
  • диагоналите на четириъгълника
  • вписани ъгли
Свойство 1

ggb         

 

Свойство 2

html   html    

ggb   ggb

 

Свойство 3

html      

 ggb

Свойство 4

html       

 ggb

Свойство 5

html   

 ggb

Формулирайте хипотези за достатъчни условия за четириъгълник, вписан в окръжност.

 

Направете материален модел на четириъгълник, вписан в окръжност.

 

 

Направете етюд на тема "Многоъгълник, вписан в окръжност".

 

видеоматериали

vt18-1.mp4

vt18-2.mp4

vt18-3.mp4

vt18-4.mp4