Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Домино Обикновени дроби
Kлас 5. клас, 6. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, фигури, занимателни, състезания
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Домино "Обикновени дроби"

 

На всяка от плочките домино са представени по две обикновени дроби.

Плочка може да се постави в някой от краищата на получената фигура от наредени плочки така, че да се допират една до друга части, представящи равни обикновени дроби.  

Едната страна може да бъде продължена с представяне на обикновената дроб `frac{1}{3}`, а другата страна - с представяне на  `frac{1}{6}` или `frac{5}{6}`.

Ще обърнем внимание, че с повечето фигури могат да се представят две обикновени дроби. Например със следващата фигура може да се представи както `frac{1}{4}`, така и `frac{3}{4}`.

Задача 1. С коя от плочките може да продължи играта?

ggb

Задача 2. С коя от плочките не може да продължи играта?

ggb

 

Задача 3. Потренирай с част от Домино "Обикновени дроби"

 

ggb