Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Елементарни и основни построения - създаване на бутон
Kлас 7. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Toni Chehlarova

Елементарни и основни построения - създаване на бутон

 

Задача 1
а) Постройте симетралата на дадена отсечка.

ggb

 

Опишете в тетрадката си построението. Докажете

 

Решение а) 

ggb

Наблюдавайте построението по стъпки, като използвате

Navigation bar for construction steps and Construction protocol

   

 б) Постройте симетралите на триъгълник ABC.

ggb

 

 Решение б)  

ggb

 Наблюдавайте построението по стъпки, като използвате

Navigation bar for construction steps and Construction protocol

 

Задача 2. Дадена е отсечка AB. Постройте средата й.

Ако използваме решението на предната задача, остава да намерим пресечната точка на симетралата с дадената отсечка. Основните построения се наричат така, защото се използват многократно и е подходящо да се направят бутони за тях. Построяването на симетрала на отсечка е основно построение.

 

Да направим бутон за симетрала на отсечка, като използваме построената вече симетрала от предходната задача.

Избираме създай нов инструмент от инструменти.

В прозорец създай нов инструмент избираме обектите в конструкцията, които искаме да се изведат на екрана. В случая това е симетралата – правата b. След избора на всички обекти, посочваме бутон следващ. Появяват се и входните обекти, необходими за построението.

    

 

Остава да се даде име на обекта и посочи - край.

 

Появява се бутон с даденото име.

След кликване върху него, се изписва искането за въвеждане на две точки.

ggb

След построяване на две точки се появява отсечка с краища двете точки и симетралата й.

Остава да се построи пресечната точка на отсечката и симетралата й.

 

Да използваме направения бутон за намиране на среда на отсечка.

Построяваме симетрала с бутон за симетрала и намираме пресечната точка на дадената отсечка и симетралата й.

Построяването на среда на отсечка е също основна задача, ще направим бутон.

Вече има два нови бутона.