Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Елементарни построения
Kлас 7. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Елементарни построения

 

Построителни задачи са формулирани и решавани в древността. Част от тях са свързани с реални проблеми като възстановяване на обработваемите парцели в древен Египет след заличаване на границите им от река Нил. Други  са формулирани като математически задачи, а след това се е виждала практическата нужда от решението им. А три от нерешимите (с неразграфена линийка и пергел) задачи, наречени знаменити задачи - за удвояване на куба, за трисекция на ъгъл и за квадратурата на куба, са в основата на създаване на специални инструменти, които да осигуряват решимостта им.

     Вие имате шанс за много по-кратко време да навлезете в света на построителните задачи, благодарение на динамичната математическа среда.  И да откриете нови решения, да формулирате нови задачи.

 

Разрешените чертожни инструменти в геометрията са линийка (неразграфена) и пергел.

Елементарните построения са построяване на:

  • произволна точка;
  • произволна права; 
  • произволна права през дадена точка;
  • права (отсечка, лъч) през две дадени точки;
  • произволна окръжност;
  • окръжност с център дадена точка и радиус, равен на дължината на дадена отсечка;
  • произволна точка от дадена фигура;
  • пресечната точка на две прави, на права и окръжност, на две окръжности (ако съществуват).
Използвайте бутоните в GeoGebra  и извършете елементарните построения.

ggb

помощ

 

Задача 1. Да се построи отсечка, равна на дадена отсечка.

ggb

Помощ 

Постройте отсечката върху лъча CD. Използвайте бутон пергелза да "пренесетеотсечката.

Опишете в тетрадката си построението.

Решение    

Наблюдавайте построението по стъпки, като използвате

Navigation bar for construction steps and Construction protocol

 

ggb

Построението с Geogebra  се извършва в следната последователност:

1. Дадена е отсечка и лъч - построяваме ги с бутоните за отсечка AB и лъч CD.

2. Както при работа върху лист, използваме бутон пергел за построяване на окръжност: разтваряме пергела, като използваме дадената отсечка AB и построяваме окръжност d с център C и радиус – дължината на отсечката AB.

3. Намираме пресечната точка Е на окръжността и лъча.

4. Отсечката CE е търсената.

 

продължете със СЪЗДАВАНЕ НА БУТОН