Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Графика на квадратната функция y = ax²
Kлас 9. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Toni Chehlarova

Графика на квадратната функция  y = a х²

 

Задача 1. Постройте пет точки от графиката на квадратната функция y = х² .
Направете прогноза за разположението на другите точки от графиката й.

ggb

 

ggb

 

Задача 2. Постройте графиката на функцията: а) y = 3х²  бy = 5х²  вy = -4х²  г) y = ах²  .

Въведете в командния ред  y=3x²   и натиснете enter.

Можете да въведете и  y=3xx .

Можете да въведете и y=3x^2 т.е. да използвате знака за степен " ^ ".

 

В следващия файл можете да наблюдавате резултатите за различни стойности на a.

 

 

Опишете графиката за отрицателни стойности на а.

ggb