Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Взаимно разположение на графики на линейни функции.
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел уравнения, функции
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Взаимно разположение на графики на линейни функции

 

Задача 1. Кога графиките на две линейни функции са успоредни?  

 

ggb

 

ggb

Задача 2. Запишете пет функции, чиито графики:
  • са успоредни на графиката на фукцията y=2,7x-4
  • не са успоредни на графиката на фукцията y= -1,5x+2,3

 

Задача 3. Съставете задача, като използвате трите графики.

ggb