Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Кофа с максимален обем
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 2 ч.
Раздел фигури, функции, приложни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Петър Кендеров

Кофа с максимален обем

 

Задача. От пластмасов кръгъл лист с радиус 60 см чрез изрязване и слепване следва да се направи кофа с форма на пресечен конус. За целта:
  • 1) за дъно на кофата се изрязва кръг, концентричен на дадения
  • от останалата част се изрязва  и отстранява част от кръгов сектор с ъгъл α
  • 3) за да се получи подходяща връзка между дъното и околната повърхнина, се премахва част от пръстен.
Какъв е най-големият възможен обем на кофата, ако радиусът на основата й е 10 см?

 

 

ggb

 

При решаване на практическа задача първата стъпка към решаването е разбирането на ситуацията. Условието на задачата е подробно и изяснява необходимостта от отстраняване на частта от пръстен, за да са равни дължините при съединяване на основата с околната повърхнина.

  

 

Ще построим динамична конструкция, като следваме условието. Построяваме:

  • плъзгач a за радиус на дадения кръг; плъзгач b за радиус на дъното. Той с изменя от 0 до a;
  • плъзгач  за ъгъла на сектора, част от който изрязваме;
  • точка A, кръг с c център A и радиус a;
  • кръг k със същия център A и радиус b;
  • ...

 

Променяме ъгъла на сектора, който се отстранява (след изрязване на концентричния кръг) и наблюдаваме обема на кофата. При ъгъл към 66 градуса обемът е максимален.

 

ggb

за решението

 

ggb