Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Графика на линейна функция
Kлас 9. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции
Бележки
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Графика на линейна функция

 

Задача 1. Постройте пет точки от графиката на линейната функция y = 2 х 1.
Направете прогноза за разположението на другите точки от графиката й.

 

ggb

 

 

Задача 2. Наблюдавайте графиката на линейна функция y = a х + b за:  а) a > 0; б) a < 0.  

ggb

 

Кога линейната функция е права пропорционалност?
Кога графиката е успоредна на абсцисната ос?
А на ординатната?