Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Графика на функция
Kлас 9. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Графика на функция

Задача 1. Функцията е зададена графично. Запишете дефиниционното й множество. Посочете най-малката стойност на функцията. Посочете функционалната стойност при аргумент 1. Посочете интервал, в който функцията е намаляваща.

 

ggb

Задача 2. Функцията е зададена графично. Запишете дефиниционното й множество. Посочете най-голямата стойност на функцията. Посочете интервал, в който функцията е намаляваща.

ggb

 

ggb

Задача 3. Функцията е зададена графично. Запишете дефиниционното й множество. Посочете най-малката стойност на функцията. Посочете най-голямата стойност на функцията. 

 

ggb