Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Умножение по японски
Kлас 2. клас, 3. клас, 4. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, занимателни
Бележки Интересен, необичаен метод, който ни дава визуална представа за извършваните действия. За разлика традиционният метод за умножение, който включва голям брой аритметични операции само в ума, този начин на умножение помага не само бързо и ефективно да се извършва умножение на двуцифрени и трицифрени числа без калкулатор, но също така помага за опoзнаване на самите действия и свойствaта на числата.Обогатяване на изучаваните математически знания, като се показват алтернативни възможности за извършване на основните действия в математиката. Развиване на наблюдателност, концентрация на мисленето, устойчивост на вниманието, паметта
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Монка Коцева

Графичен метод за представяне на умножение 

Този метод позволява лесно да се умножават едноцифрени, двуцифрени, трицифрени числа, което го свежда до просто броене. Използва се  графично представяне на всяка цифра в числото чрез прави линии, чийто брой съответства на определената цифра. Линиите, които съответстват на единия множител са успоредни, а тези на другия множител са перпендикулярни на първите.Ето  как изглезда записът на числата 13 и 22

Представяне на числото 13 Предсавяне на умножение 13х22

За да намерим резултатът броим колко пресичания се получават от линиите:

                                

Ето как се извършва умножението

Можете да експериментирате във файла по-долу, като избирате чрез плъзгачите различни числа и след като намерите отговора с помощта на графичния метод да проверите дали е верен.

А ето  как се брои, когато броя на точките в някоя група е  по-голям от 9  

Тези задачки можете да използвате като игра с поне двама човека. Първият избира двете числа и следи за изпълнението. Вторият играч решава задачата и казва крайния резултат, ако той съвпада с отговора, който се показва в проверка, играчът получава 1 точка. След това си сменят ролите.

Победител е този, който събере повече точки.