Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

 

 

Заглавие Показателни функции с различни основи
Kлас 10. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Стелиана Кокинова

 

Конструкция 1

За кои стойности на х функцията е дефинирана?

А какви са стойностите й?

Какво е общото и какво е различното между графиките?

Запишете наблюденията си.

.........................................................

файл1...

 

Конструкция 2

 

 

Кои са допустимите стойности на фунцията?

А множеството от функционални стойности?

Има ли прилики и разлики между графиките на функциите, които се получават при вариране на основата?

 Запишете наблюденията си.

....................................................

файл2

 

Конструкция 3

 

 

 

Експериментирайте с основата на показателната функция.

Има ли връзка между графиката на функция с основа 2 и графиката на функция с основа 0.5?

Проверете дали тези графики са симетрични относно оста Оу, като изберете произволна точка от графиката на първата фукция и намерите образа й при осева симетрия с ос на симетрия Оу.

Наблюдавайте следата, която ще остави образът на тази точка върху графиката на втората функция.

Дали ще се случи същото, ако този път е избрана точка от графиката на втората функция?

Запишете наблюденията си.

..............................................

файл3

решение