Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Вписан ъгъл
Kлас 8. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

 

Вписан ъгъл

 

Ъгъл, върхът на който е върху окръжност, а рамене му я пресичат, се нарича вписан ъгъл в окръжността.

 

 

Задача 1. Кой от тези ъгли е вписан?

 

Задача 2. Постройте ъгъл, вписан в дадената окръжност.

 

 

Задача 3.  Открийте връзка между градусната мярка на вписан ъгъл и съответния му  централен ъгъл.

ggb

 

Задача 4.  Потренирайте.
Намерете градусната мярка на вписания ъгъл, при дадена големина на съответния му централен ъгъл.

ggb

Намерете градусната мярка на централния ъгъл, при дадена големина на съответния му вписан ъгъл.

ggb

 Задача 5. Даден е трапец с върхове върху окръжност. Формулирайте хипотези.

ggb

 

 

видеоматериали

vt13-1new.mp4

vt13-2new.mp4

vt13-3.mp4

vt13-4.mp4