Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Последният ход 2
Kлас 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел преобразувания, занимателни
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Вече познаваш стратегията за победа при игра на "Последният ход":

Дадена е маса. Всеки от играчите разполага с достатъчно на брой еднакви фигури. Всеки от играчите поставя върху масата последователно по една фигура. Победител е играчът, който последен постави фигура.

Задача 1. При кой от моделите на маса долу не може да се използва откритата стратегия за победа, ако пуловете са еднакви кръгове?

 

online

 

Задача 2. При кои модели на пуловете не може да се използва откритата стратегия за победа, ако масата е правоъгълна?

 

online

 

Задача 3. Предложи твой модел за маса, при която може да се използва откритата стратегия за победа.

 

Задача 4. Предложи модел за маса, при която не може да се използва откритата стратегия за победа.

 

Задача 5. Предложи твой модел за еднакви пулове, при които може да се използва откритата стратегия за победа.

 

Задача 6. Предложи модел за еднакви пулове, при която не може да се използва откритата стратегия за победа.